KSJ-MP

Skontaktuj się z nami: 606 912 698

Historia firmy

KSJ - Konsulting - Systemy Jakości

Konsulting - Systemy Jakości jest firmą rodzinną powstałą w 1999 r. w Redzie w odpowiedzi na zapotrzebowanie przedsiębiorców branży mięsno-drobiarskiej i rybnej, na usługi projektowe oraz doradczo-szkoleniowe. Aktywność doradcza koncentrowała się głównie na współpracy z przedsiębiorstwami wytwarzającymi produkty rybne oraz pochodzenia zwierzęcego w regionie województwa pomorskiego.

Pracownicy KSJ udzielali pomocy poprzez opracowywanie projektów modernizacji zakładów w kierunku przystosowania do wymogów sanitarnych obowiązujących w Unii Europejskiej. Jednocześnie konsultanci pomagali wdrażać w zakładach systemy kontroli wewnętrznej poprzez tworzenie dokumentacji GMP/GHP oraz HACCP, jak również szkolenie personelu z wymagań higienicznych i procedur systemowych.

KSJ - Konsulting - Systemy Jakości

Wzrost zainteresowania systemami bezpieczeństwa żywności w latach 2002-2004 był przyczyną nawiązania przez firmę współpracy z wieloma konsultantami zewnętrznymi i jednostkami naukowymi, np. Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim z Olsztyna lub Akademią Morską w Gdyni. Zaowocowało to zwiększeniem zakresu świadczonych usług o systemy zarządzania jakością w oparciu o normy ISO serii 9000 oraz standardy sieciowe BRC i IFS, jak również rozszerzeniem działalności na teren całego kraju. Obecnie firma rozszerzyła usługi w zakresie przygotowania firm do certyfikacji MSC CoC oraz GLOBALGAP.

W roku 2005 KSJ nawiązało współpracę z firmą hiszpańską AQM Alimentaria z Valladolid o identycznym profilu działalności. Międzynarodowa wymiana doświadczeń przyczyniła się do wzbogacenia wiedzy pracowników oraz otwarcia nowego kierunku aktywności - pozyskiwanie funduszy unijnych na wdrażanie systemów zarządzania jakością i modernizacje oraz rozwój zakładów.

W październiku 2006 roku firma Konsulting - Systemy Jakości uzyskała akredytację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na świadczenie usług doradczych w dziedzinie jakości w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (Działanie 2.1) - umowa nr 333/2006.