KSJ-MP

Call us: 606 912 698

Our motto is a professional problem-solving in the work system in Poland and abroad

Discover our offer or learn more about our company
Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością żywności i otoczenia produkcyjnego

Wdrażanie

Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością żywności i otoczenia produkcyjnego Learn more
Projektowanie technologiczne zakładów spożywczych

Projektowanie

Projektowanie technologiczne zakładów spożywczych Learn more
Szkolenia dotycznące aspektów higienicznych, technologicznych lub systemowych

Szkolenia

Szkolenia dotycznące aspektów higienicznych, technologicznych lub systemowych Learn more
Audit systemu jakości to niezależne i obiektywne badanie mające na celu stwierdzenie czy założone cele są realizowane

Audyt

Audit systemu jakości to niezależne i obiektywne badanie mające na celu stwierdzenie czy założone cele są realizowane Learn more

Industries benefiting from our services

  • przemysł mięsny
  • przemysł drobiarski
  • przemysł rybny
  • przemysł mleczarski
  • piekarstwo i cukiernictwo
  • przetwórstwo owocowo-warzywne wraz z produkcją pierwotną
  • młynarstwo
  • produkcja soków, napojów, wód mineralnych
  • zakłady żywienia zbiorowego i gastronomia
  • obrót żywnością

Professional consultants

Firma KSJ zatrudnia wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie technologii żywności, bezpieczeństwa oraz zarządzania jakością. Pracownicy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach naukowych, szkoleniach branżowych, śledzenie aktualności legislacyjnych, normatywnych oraz technologicznych.

Konsultanci współpracują z firmami zewnętrznymi oraz ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą.

Profesjonalni konsultanci
PARP Contractor accredited by the Polish Agency for Enterprise Development in dziecinie quality within the Sectoral Operacujnego - Improvement of the Competitiveness of Enterprises (Measure 2.1) - Contract No 333/2006