KSJ-MP

Skontaktuj się z nami: 606 912 698

Profesjonalni konsultanci

Firma KSJ zatrudnia wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie technologii żywności, bezpieczeństwa oraz zarządzania jakością. Pracownicy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach naukowych, szkoleniach branżowych, śledzenie aktualności legislacyjnych, normatywnych oraz technologicznych.

Konsultanci współpracują z firmami zewnętrznymi oraz ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą.