KSJ-MP

Call us: 606 912 698

Service offer

Szkolenia

Oferta szkoleniowa

KSJ - Konsulting - Systemy Jakości

Szkolenia wewnętrzne

Pragniemy zaproponować Państwu szkolenia dotyczące doskonalenia elementów kontroli wewnętrznej takich jak: programy GMP i GHP oraz system HACCP. Podczas szkolenia gwarantujemy przystępną formę prezentacji oraz zapewniamy rzeczowe przedstawienie zagadnień przez kompetentne osoby. Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych konsultantów i wykładowców, zajmujących się doradztwem w zakresie wdrażania i auditowania systemu HACCP, BRC, IFS, GlobalGAP oraz ISO w przemyśle spożywczym. Zdobyta wiedza oraz uzyskane na szkoleniu materiały pozwolą Państwu zaktualizować wewnętrzną dokumentację w celu przystosowania jej do nowych przepisów prawa żywnościowego.

Tematyka i zakres szkolenia wewnętrznego przystosowany jest do specyfiki branżowej oraz działów zakładu, do których jest adresowane. Pracownicy produkcyjni szkoleni są z następujących zagadnień:

 • zagrożeń zdrowotnych żywności,
 • podstawy higieny osobistej i na stanowisku pracy,
 • zasad poruszania się po działach i strefach zakładu,
 • zasad czyszczenia, mycia i dezynfekcji,
 • realizacji instrukcji stanowiskowych i prowadzenia zapisów.

Pracownicy nadzoru, w tym członkowie zakładowych zespołów ds. HACCP/ISO, szkoleni są dodatkowo z następujących zagadnień:

 • aktualne przepisy prawa żywnościowego,
 • metody auditowania i weryfikacji systemów kontroli wewnętrznej,
 • audity wewnętrzne i audity dostawców,
 • analizy laboratoryjne żywności - harmonogramy i rodzaje prób.

Tematyka szkoleń, na życzenie zamawiającego, może ulec modyfikacji i dostosowaniu do aktualnych potrzeb przedsiebiorstwa. Szkolenia wewnętrzne kierowane są do następujących branż przemysłowych:

 • ubój, przetwórstwo i obrót mięsem czerwonym,
 • ubój, przetwórstwo i obrót drobiem,
 • przemysł rybny,
 • mleczarstwo,
 • piekarnictwo i cukiernictwo,
 • przemysł młynarski,
 • przetwórstwo owocowo-warzywne, w tym produkcja pierwotna (EUREPGAP),
 • produkcja dodatków do żywności,
 • punkty żywienia zbiorowego (stołówki),
 • produkcja przetworów garmażeryjnych.

Wszystkie szkolenia mają formę prezentacji multimedialnej. Istnieje możliwość przeprowadzenia weryfikacji wiedzy pracowników w formie testu sprawdzającego.

W przypadku pracowników nadzoru dostarczone zostają materiały z prezentowanych zagadnień oraz zaświadczenia odbycia szkolenia. Termin i miejsce szkolenia ustalane są indywidulanie.

Szkolenia myśliwych

Konsulting - Systemy Jakości przy współpracy z Usługi Weterynaryjne lek. wet. Marek Puszczewicz organizuje szkolenia adresowane do kół łowieckich z zakresu wprowadzania do obrotu mięsa upolowanej zwierzyny łownej. Dotyczy ono zagadnień zdrowotnych i higienicznych obchodzenia się z upolowaną zwierzyną zawartych w Rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady. Podczas szkolenia przekazywana zostaje wiedza jaka jest wymagana od osób, które polują na zwierzęta z zamiarem wprowadzania mięsa na rynek. Podmiot prowadzący szkolenie został upoważniony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wejherowie do prowadzenia szkoleń myśliwych (Decyzja nr 123/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r.)

Szkolenia kierowców i konwojentów transportujących zwierzęta

Chcąc wyjść naprzeciw Państwa zapotrzebowaniom, firma KSJ we współpracy z firmą Usługi Weterynaryjne lek.wet. Marek Puszczewicz rozszerzyła swoją działalność również o szkolenia kierowców i konwojentów transportujących zwierzęta. Podobnie jak szkolenia myśliwych, kurs ten organizowany jest w momencie otrzymania odpowiedniej liczby zgłoszeń. Podmiot przeprowadzający szkolenie, również i w tym wypadku, uzyskał zgodę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wejherowie na prowadzanie tej tematyki kursu (Decyzja nr 143/2007 z dnia 27 lipca 2007 r.). Po jego zakończeniu każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie uprawniające go do przewozu lub obsługi zwierząt podczas transportu.

Oferta szkoleń

Rodzaj szkoleniaCzas trwaniaNajbliższy terminMiejsce szkolenia
Szkolenia wewnętrzne w zakładzie z higieny 1 dzień na zamówienie  
Szkolenia wewnętrzne w zakładzie z HACCP 1 dzień na zamówienie  
Szkolenie myśliwych 2 dni na zamówienie  
Szkolenie kierowców i konwojentów transportujących zwierzęta 2 dni na zamówienie  
Szkolenie z zakresu BRC v6 1 dzień na zamówienie  
Szkolenie z zakresu IFS v5 1 dzień na zamówienie  
Szkolenie wewnętrzne w zakładzie prezentujące wymagania BRC i IFS (personel produkcyjny, kadra kierownicza) 2 dni na zamówienie  
Szkolenie z FSSC 22000 1 dzień na zamówienie