KSJ-MP

Call us: 606 912 698

Industries benefiting from our services

  • przemysł mięsny
  • przemysł drobiarski
  • przemysł rybny
  • przemysł mleczarski
  • piekarstwo i cukiernictwo
  • przetwórstwo owocowo-warzywne wraz z produkcją pierwotną
  • młynarstwo
  • produkcja soków, napojów, wód mineralnych
  • zakłady żywienia zbiorowego i gastronomia
  • obrót żywnością