KSJ-MP

Call us: 606 912 698

Service offer

Projektowanie

Oferta projektowa

KSJ - Konsulting - Systemy Jakości

Oferta projektowa obejmuje opracowywanie niezbędnej dokumentacji projektu technologicznego dla nowych zakładów spożywczych oraz dla obiektów poddanych modernizacji. Powstanie przedsiębiorstwa spożywczego lub jakakolwiek rozbudowa już istniejącego zakładu uwarunkowana jest złożeniem stosownej dokumentacji - projektu technologicznego w Inspektoracie Weterynaryjnym lub Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Pozytywne rozpatrzenie przedłożonych dokumentów jest warunkiem uzyskania zgody na rozpoczęcie prac budowlanych.

Oferta dotyczy przedsiębiorstw przetwarzających żywność (wszystkie branże), dokonujących obrotu żywnością (hurtownie i sklepy), a także lokali gastronomicznych (restauracje, bary, stołówki, catering).

Opracowywanie dokumentacji realizowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi projektu technologicznego oraz zgodnie z przepisami specyficznymi dla poszczególnych branż: mięsnej, drobiarskiej, mleczarskiej, owocowo-warzywnej, piekarniczej, cukierniczej, gastronomicznej i in.

Forma opracowanej dokumentacji projektu technologicznego może być ustalona w zależności od życzenia klienta: wydruk, forma elektroniczna - Visio, AutoCad, Word.

Osoby opracowujące projekt technologiczny uczestniczą podczas zatwierdzania dokumentacji przez właściwe organy, a następnie usuwają potencjalne niezgodności.

Usługi projektowe są prowadzone przez osoby posiadające praktyczne doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji projektów technologicznych w wielu branżach przemysłu spożywczego i żywieniowego.