KSJ-MP

Call us: 606 912 698

Service offer

Wdrażanie

Oferta wdrożeniowa

KSJ - Konsulting - Systemy Jakości

Normy BRC, IFS, ISO 22000 oraz ISO 9001:2008 zintegrowany z HACCP są doskonałymi narzędziami służącymi do stworzenia skutecznie działającego systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz jakością żywności. Wyznaczają zakres wymagań, jakie należy spełnić w przedsiębiorstwie, aby stworzyć warunki produkcji akceptowalnej jakości produktów. Jego nadrzędnym celem jest minimalizacja ryzyka pojawienia się zagrożeń zdrowotnych żywności w całym cyklu życia produktu. System wdrożony na bazie tych norm jest zgodny z ustawodawstwem żywnościowym.

W ostatnich latach zauważono wzrost zainteresowania certyfikacją przedsiębiorstw na zgodność z normami BRC, IFS, ISO 9001:2008 oraz ISO 22000. Dotyczy to w szczególności dużych przedsiębiorstw utrzymujących kontakty handlowe z odbiorcami zagranicznymi oraz z sieciami handlowymi (Tesco, Ahold, Metro, Auchan, Carrefour McDonald's i inne). Wdrożenie tych norm gwarantuje utrzymanie ciągłości umów handlowych oraz pozyskanie nowych odbiorców na produkowane asortymenty. Posiadanie certyfikatu stwarza szansę zaopatrywania większej grupy odbiorców nie tylko w kraju, lecz w całej Europie i uzyskania zadowalających cen.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu we wdrażaniu systemów zarządzania jakością w różnych branżach przemysłu spożywczego, pragniemy zaoferować Państwu sprawdzony sposób szybkiego wprowadzenia systemów zarządzania jakością w oparciu o wybraną normę. Proponowany sposób dokumentowania systemu jest bardzo prosty, łatwy i przystępny. W przypadku, gdy wdrożenie kończy się certyfikacją systemu, konsultant przygotowuje firmę do auditu oraz pomaga usunąć ewentualne niezgodności.

Oferujemy pomoc przy wdrażaniu, auditowaniu i weryfikowaniu następujących systemów jakości oraz norm:

 • HACCP, GMP, GHP
 • BRC
 • BRC/IoP
 • IFS, IFS Broker
 • MSC (Marine Stewardship Council)
 • GlobalGAP
 • ISO 22000, PAS 220, FSSC 22000
 • ISO 9001:2000
 • GLP
 • PN-N-18000

Zakres usługi

Doradztwo obejmuje aktywną pomoc w opracowaniu i wdrożeniu wszystkich elementów norm niezbędnych do efektywnego funkcjonowania systemu:

 • opracowanie projektu planu wdrożenia systemu
 • opracowanie dokumentacji systemowej
 • opracowanie procedur i instrukcji roboczych
 • weryfikacja wybranych elementów systemu
 • szkolenia personelu i kadry kierowniczej
 • audit sprawdzający systemu
 • przygotowanie do auditu strony trzeciej (certyfikacja)
 • oraz pomoc w usunięciu niezgodności.

MSC

Marine Stewardship Council jest organizacją, której nadrzędnym celem jest propagowanie zrównoważonego i racjonalnego podejścia do zasobów morskich - róznych gatunków ryb, którym grozi wyginięcie z powodu wyeksploatowania naturalnych łowisk. W związku z tym opracowano system certyfikacji łowisk i pochodzących z nich ryb celem zademonstrowania klientom, że towar pochodzi z racjonalnie gospodarowanych obszarów. Powstały system certyfikacji oparty jest na przewodniku (normie) nazywanej MSC. Przedsiebiorcy zamierzający dostarczyć odbiorcy/klientowi towar pochodzący z zatwierdzonych łowisk, powinni poddać się ocenie, czy są w stanie spełnic wymagania MSC i mieć zgodę na znakowanie swoich wyrobów tym symbolem.

KSJ wychodząc na przeciw rosnącemu zainteresowaniu tym tematem stworzyła nową usługę konsultacyjną w zakresie wymagań MSC. Oferujemy proste rozwiazania umożliwiające wbudowanie identyfikacji MSC w już istniejący w zakładach wewnetrzny system identyfikowalności.